IVENTO teleskopski klizač sa usporivačem

Klizači se prodaju u setovima

Opis

IVENTO teleskopski klizač L450mm sa usporivačem

IVENTO teleskopski klizač L500mm sa usporivačem

Dodatne informacije

Materijal

Proizvođač